Aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare

Regulamentul de organizare si functionare

Organigrama Institutiei

Stat de functii

Codul de conduita al personalului contractual CJCPCT

Decizie privind Codul de conduita al personalului contractual CJCPCT

Regulament de ordine interioara CJCPCT Bacau

Lista obiectivelor generale si specifice ale CJCPCT Bacau

Planul anual al achizitiilor publice 2021 CJCPCT Bacau

Buget de Venituri si Cheltuieli 2021 CJCPCT Bacau