”Festivalul Judeţean de Folclor”, manifestare cultural-artistică devenită de acum tradiţională, îşi propune să păstreze viu și nealterat folclorul băcăuan autentic din toate subzonele etnofolclorice ale judeţului: Valea Trotuşului, Valea Siretului, Oituz, Caşin, Zeletin.

Se urmăreşte păstrarea, acurateţea și frumuseţea costumelor, autenticitatea textelor poetico-muzicale, ineditul unor dansuri populare, stiluri interpretative de excepţie. În urma acestei ample manifestări, care se adresează tuturor iubitorilor de folclor autentic, au de câştigat atât actanţii (care sunt mereu pregătiţi pentru a se exprima la o cotă artistică cât mai ridicată), cât şi publicul care poate admira folclorul băcăuan autentic.

Având loc în Staţiunea Slănic Moldova, impactul este cu atât mai mare, deoarece manifestarea este urmărită de peste 1.500 de turişti români şi străini.

Iniţierea formaţiilor artistice din cadrul Aşezămintelor Culturale, susţinerea unei permanente activităţi cultural-artistice în comunele şi satele judeţului cu scopul de a promova cultura şi arta tradiţională, promovarea imaginii Judeţului Bacău  şi a folclorului băcăuan în faţa turiştilor români şi străini, sunt doar cîteva din obiectivele acestei manifestări.

Festivalul se desfășoară în trei etape, pe centre și  zone folclorice, finalizându-se cu un spectacol de gală în luna iulie, în Staţiunea Slănic Moldova.

Partenerii acestui proiect sunt: Primăria şi Consilul Local Slănic Moldova, Primăriile și Consiliile Locale care au formații artistice prezente în festival.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt: menținerea în activitate a unui număr de aproximativ 600 de artiști amatori, care să contribuie la păstrarea folclorului băcăuan autentic, selectarea din rândurile acestora a celor mai reprezentativi artişti pentru faza finală a festivalului, stabilirea de legături umane și artistice între artiştii amatori din diferita zone etnofolclorice ale judeţului.