Conform scopului şi obiectului de activitate, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău a început încă din anul 2004 o serie de activităţi pentru conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial al judeţului Bacău.

Programul intitulat generic”CONEXIUNI CULTURALE” îşi propune reabilitarea vieţii cultural-artistice din comunele şi satele băcăuane. În acest scop, CJCPCT Bacău, în parteneriat cu primăriile şi consiliile locale, cu şcolile şi parohiile din zonă, a organizat o serie de colocvii, seminarii şi spectacole artistice, întâlniri ale oamenilor locului cu artişti, pictori, scriitori, profesori băcăuani.

Aceste întâlniri interactive au menirea de a satisface nevoile culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală. Prin acest program cultural, CJCPCT Bacău sprijină şi coordonează afirmarea creatorilor şi interpreţilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, contribuie la pregătirea formaţiilor artistice de amatori prin atragerea tinerilor în vederea participării acestora la manifestările culturale locale şi naţionale, la revitalizarea şi promovarea unor domenii populare tradiţionale (teatru folcloric, dans popular, muzică, etc.)

Programul “CONEXIUNI CULTURALE” se bucură de un real succes, desfăşurându-se până acum în peste 30 de localităţi din judeţul Bacău.