Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău este instituţie publică de cultură şi funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău.

Conform obiectului de activitate, strategia managerială urmăreşte, prin programele iniţiate, reabilitarea spiritualităţii Satului Românesc, dezvoltarea activităţii Aşezămintelor Culturale şi punerea în valoare a Patrimoniului cultural imaterial al judeţului Bacău.

 CJCPCT Bacău

  • iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale.
  • cercetează stadiul actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului.
  • protejează şi tezaurizează valorile reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind baza de date şi valori.
  • elaborează programe de valorificare a tradiţiilor locale, iniţiază proiecte de sprijin şi afirmare a creaţiilor în toate genurile artei interpretative neprofesioniste, pe bază de parteneriate.
  • coordonează metodologic activitatea aşezămintelor culturale de nivel judeţean.
  • asigură asistenţă de specialitate.

CJCPCT Bacău îşi desfăşoară activitatea pe două mari capitole:

  1. Activităţi de bază conform scopului şi obiectului de activitate (teme de cercetare şi realizarea de documente fotografice şi filmate pe diverse teme, privind evoluţia meşteşugurilor în Judeţul Bacău, aspecte ale gospodăriei ţărăneşti, obiceiuri de Anul Nou, etc.)
  2. Manifestări cultural-artistice tradiţionale: Festivalul Judeţean de Folclor, Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale, Salonul Naţional al Artei Naive, Conexiuni culturale. Primele trei manifestări sânt incluse în Programul minimal din Contractul de management.

La acestea se adaugă Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă, manifestare la care instituţia este coorganizator, alături de Ansamblul folcloric „Busuiocul”, organizatorul principal.


Persoana responsabilă cu liberul acces la informațiile de interes public (Legea 544/2001): Moisă Adrian Florin

Conform Deciziei nr. 23 / 01.03.2022, d-l Moisă Adrian Florin, având funcția de șef birou CJCPCT Bacău, este numit ca Responsabil pentru liberul acces la informațiile de inters public, cu atribuții în soluționarea petițiilor și solicitărilor privind informațiile de inters public ale instituției.


Pliant prezentare CJCPCT